schakeldec-NL.htm

Hoofdmenu


Schakel en functie decoder

Fig. 1

De hier beschreven schakeldecoder is een decoder die voor vele verschillende functies gebruikt kan worden.  Dit is mogelijk door de gebruikte PIC processor met verschillende software te programmeren. De software is allemaal te vinden op de homepage van de ontwikkelaar van het originele ontwerp, Sven Brandt, evenals de exacte beschrijving van de diverse programma's. Mijn inbreng in deze decoder beperkt zich dan ook tot het ontwikkelen van een eigen reeks printplaten en een kleine wijziging in het oorspronkelijke ontwerp.

Het interessante van dit ontwerp is de universele opzet en de lage prijs. De kostprijs (excl. print) was op 13-10-2005 minder dan 4,00 volgens prijslijst Reichelt

Het  oorspronkelijke ontwerp is ontwikkeld om te worden opgebouwd in SMD techniek. Het enthousiasme van Sven Brandt heeft mij er toe aangezet om ook de eerste schreden op het SMD pad te zetten (fig. 2). Uitgaande van zijn printplaat, waar een voorgeprogrammeerde PIC op gemonteerd dient te worden heb ik zijn printplaatje zodanig gewijzigd dat ook in-circuit programmering mogelijk is geworden. Dit maakt het programmeren en wijzigen van het programma stukken eenvoudiger. Bij het oorspronkelijke ontwerp was wijzigen van de software na montage van de PIC in feite niet meer mogelijk. Door ruimte te creren voor soldeerpennen is het mogelijk alle noodzakelijke punten voor het programmeren naar buiten te brengen en door middel van ministekkertjes de SMD print met een PIC programmer te verbinden ten einde de PIC te (her)programmeren (fig.3). De witte stekker die hier duidelijk te zien is wordt op de programmer aangesloten.

 

Fig 2 Fig. 3

De wijziging ten opzichte van het originele ontwerp bestaat hierin dat met deze print een mogelijkheid geschapen is om de wissels, lampjes, leds en wat zo al geschakeld dient te worden door een externe voeding mogelijk is. In het oorspronkelijke ontwerp werd de voeding altijd van het digitaal-signaal betrokken.

Fig.4

De eerste wijziging betreft de plaatsing van F1. Dit is geen wijziging in het schema maar op de printplaten. Het is de gebruiker vrij om de elektronische zekering te plaatsen of weg te laten. Indien deze weggelaten wordt dient op de twee naast elkaar gelegen rechthoekige soldeereilandjes een brugje gesoldeerd te worden d.m.v. een druppel tin. (A)

WeichZwei A

WeichZwei B

WeichZwei SMD

 

De tweede wijziging betreft de twee andere soldeerbruggen voor het bepalen of er met een voeding uit het digitaal signaal of met een externe voeding geschakeld gaat worden. Bij gebruik van het digitaal signaal wordt soldeerbrug C dichtgesoldeerd, bij externe voeding wordt soldeerbrug B dichtgesoldeerd.  In dit geval dient er aan de soldeerpennen / aansluitblok Ext. een spanning aangelegd te worden. Hierbij dien je  er wel op te letten dat de min van de externe voeding ook aan de min van de decoder komt te liggen. Voorts is er op de print van WeichZwei B nog een mogelijkheid om in plaats van soldeerpennen / aansluitblokjes met een steek van 5 mm aanluitpennen te gebruiken met een steek van 2,54 mm. Bij de SMD print komt de externe voeding rechtstreeks aan soldeereilandje B (naar keuze). De gemeenschappelijke massa komt aan D

De volgende mogelijkheden biedt de WeichZwei decoder-printplaat:

 WeichZwei                 Wisseldecoder voor twee wissels. De spoelen worden met een impuls van 200ms bekrachtigd. DCC en Motorola. 2 adressen

Lichtsignal 2er            Twee begrips lichtsignaal , duits.  DCC en Motorola. 2 adressen

Lichtsignal 3/4er         Drie / vier begrips signaal, duits.  DCC en Motorola. 4 adressen

4x Dauerstrom            4 maal constante spanning aan uitgang. DCC en Motorola. 4 adressen

3-Wege Weiche         Driewegwissel. DCC en Motorola. 3 adressen

Spur1 Weiche            Spoor 1 wisseldecoder 3,5A uitgang. DCC en Motorola. 1 adres

De benodigde software is via bovenstaande links te vinden bij de betreffende artikelen.

 

De print WeichZwei A kan 6 maal op een printplaat van 100*160 mm worden gezet.

WeichZwei B kan 4 maal op een printplaat van 100*160 mm worden gezet. en

WeichZwei SMD kan 16 maal op een printplaat van 100*160 mm worden gezet.       

Documenten Download

Hoofdmenu